REGULAMENT DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL  "STARTUPS IN TRANSYLVANIA" LA TRANSYLVANIA AWARDS 2018

Programul Startups in Transylvania (Programul) este o inițiativă care încurajează și promovează spiritul antreprenorial prin identificarea ideilor care se pot transforma în afaceri, prin sprijinul acordat acestora și intreprinderilor noi sau celor cu istoric scurt de funcționare în vederea dezvoltării și implementării unor proiecte de afaceri viabile, cu valoare adăugată în economie, care să ducă la exploatarea ideilor inovative de afaceri, la îmbunătățirea poziției IMM-urilor în piață și la creșterea competitivității în rândul acestora.

Prezentul regulament prezintă informații despre modul de implementare a activităților ce vor fi intreprinse în cadrul Startups in Transylvania la Transylvania Awards 2018, pe toată perioada desfășurării lui. De asemenea, regulamentul cuprinde o serie de reguli care trebuie respectate de participanții la Startups în Transylvania.

Organizator al Startups in Transylvania din cadrul Transylvania Awards 2018 este Asociația Transylvania Beyond (Organizatorul), organizație non-profit, neguvernamentală și apolitică, cu sediul în Cluj Napoca, str. Paris, nr. 102, judeţul Cluj, persoană fără scop lucrativ, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, înființată în baza Încheierii Civile 2761/CC/2018 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, având codul fiscal nr. 39308457, având contul în RON Nr. RO66INGB0000999907939464, deschis la ING Bank, Cluj-Napoca, reprezentată de Docea Adrian, cu funcţia de Preşedinte.

SECTIUNEA 1. PROCESUL DE INSCRIERE

Înscrierile se fac în perioada 9 iulie 2018 – 3 august 2018. 
*Termenul limită pentru înscrierea startup-urilor se prelungește până la data de 17 august.
Înscrierea se face prin intermediul site-ului oficial transylvaniaawards.com (site-ul) deținut de către Asociația Transylvania Beyond, unde se desfășoară Startups in Transylvania, respectând următorii pasi:

1.1. Utilizatorul va accesa www.transylvaniaawards.com/, secțiunea Startups in Transylvania

1.2. Utilizatorul va înscrie proiectul de afacere folosind butonul Înscrie-te aici și completând câmpurile din formularul de pe site.

1.3. După înregistrarea înscrierii, confirmată printr-un mesaj pe site, utilizatorul va fi contactat prin e-mail de Organizator pentru a fi informat de rezultatul evaluării (data estimată: 11 august 2018).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai ce au fost publicate pe site-ul oficial www.transylvaniaawards.com

SECTIUNEA 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII

Startups in Transylvania se va desfășura în perioada 9 iulie 2018 – 7 septembrie 2018, inclusiv, în următoarele etape:

 • 9 iulie 2018 – 3 august 2018 – promovarea Programului și înscrierea proiectelor pe site-ul www.transylvaniaawards.com
  *Termenul limită pentru înscrierea startup-urilor se prelungește până la data de 17 august.

 • 6 august 2018 - 10 august - jurizare pe baza criteriilor stabilite (vezi secțiunea 6)
  *Perioada jurizarii se prelungeste pana la data de 22 august 2018

 • 11 august 2018 – publicarea pe site-ul www.transylvaniaawards.com a listei câștigătorilor celor 75 de invitatii si ai celor 25 de sesiuni de 5 minute de pitching live la Transylvania Awards 2018/Startups in Transylvania
  *In urma prelungirii termenului limita pentru inscriere, data publicarii listei castigatorilor se modifica; noua data pentru publicarea listei castigatorilor este 25 august.

 • 6 septembrie 2018 – prezentarea proiectelor selectate pentru pitching live în cadrul evenimentului Transylvania Awards 2018 în Muzeul Principia din Alba Iulia

 • 7 septembrie 2018 - decernarea premiilor speciale Startups in Transylvania la Transylvania Awards 2018 în Muzeul Principia din Alba Iulia

SECTIUNEA 3. CRITERII DE PARTICIPARE

Pot participa la Program cetățeni români și străini, cu vârsta minimă de 18 ani.  Participanții pot avea o firmă deja înființată, cu o vechime de maxim 36 luni sau pot avea doar un plan business pentru o idee pe care doresc să o implementeze. Prin participarea la Program, concurenții acceptă și se supun prevederilor prezentului regulament. Organizatorul consideră înscrierea în Program ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

SECTIUNEA 4. ETAPELE PROGRAMULUI ȘI MODUL DE DESFĂȘURARE

4.1. 9 iulie 2018 – 3 august 2018 inclusiv – depunerea/înregistrarea pe site a proiectelor de afaceri.
*Termenul limită pentru înscrierea startup-urilor se prelungește până la data de 17 august.

4.2. 6 august - 10 august 2018 – jurizare pe baza criteriilor stabilite (vezi secțiunea 6)
*Perioada jurizarii se prelungeste pana la data de 22 august 2018

4.3. 11 august 2018 – publicarea pe site-ul www.transylvaniaawards.com a listei câștigătorilor celor 75 de invitatii si a celor 25 de sesiuni de 5 minute de piching live la Transylvania Awards 2018/ Startups in Transylvania
*In urma prelungirii termenului limita pentru inscriere, data publicarii listei castigatorilor se modifica; noua data pentru publicarea listei castigatorilor este 25 august.

4.4. 6 septembrie 2018 – prezentarea proiectelor selectate pentru pitching live în cadrul evenimentului Transylvania Awards 2018

4.5. Jurizarea proiectelor prezentate în live pitching

4.5. 7 septembrie 2018 - decernarea premiilor speciale Startups in Transylvania la Transylvania Awards 2018

Fiecare concurent/echipă poate participa cu unul sau mai multe proiecte redactate în limba română sau engleză.

Documentația necesară pentru înscrierea în concurs se va depune online, pe site-ul oficial www.transylvaniaawards.com, folosind formularul disponibil în secțiunea Startups in Transylvania. Proiectul de afacere trebuie să ofere un produs sau un serviciu competitiv şi care crează plus valoare. Concurenții trebuie să verifice atent drepturile de proprietate a materialelor folosite în proiectele înaintate. Participanţii vor fi responsabili de obţinerea tuturor permisiunilor necesare înainte de a folosi informaţia terţă în lucrările lor. Juriul şi organizatorii competiţiei garantează confidenţialitatea proiectelor și ideilor transmise. Participanții vor accepta dreptul organizatorilor de a afișa public informații legate de proiectul de afacere. Participanţii acceptă ca datele lor personale să fie folosite în scopuri statistice.

SECTIUNEA 5. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PARTICIPAREA ÎN PROGRAM

5.1. Participanții persoane juridice nu sunt intreprinderi în dificultate, respectiv societatea nu este în stare de faliment ori lichidare; nu are afacerile administrate de un judecător-sindic; activitatea sa comercială nu este suspendată sau nu face obiectul unui aranjament cu creditorii; nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; nu îndeplinește criteriile prevăzute de lege pentru inițierea procedurii insolvenței la solicitarea creditorilor.

5.2. Societatea nu întreprinde niciun tip de activitate interzisă de legislația în vigoare la nivel național, european sau internațional, inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene sau Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

5.3. Activitatea generatoare de venituri a societății nu are ca obiect niciunul dintre domeniile de activitate următoare:

a) producția și comercializarea de produse, sau orice activitate considerată ilegală, în conformitate cu legislația aplicabilă în România. Clonarea umană pentru scopuri de reproducere este considerată o activitate economică ilegală în toate cazurile;
b) producția și comercializarea de produse din tutun, băuturi alcoolice distilate și alte produse asociate;
c) comercializarea și producția armelor și munițiilor de orice fel;
d) cazinouri, pariuri și alte intreprinderi cu activitate similară.

SECTIUNEA 6. CRITERII DE EVALUARE PENTRU PROIECTUL DEPUS

6.1. Respectarea criteriilor de eligibilitate (vezi Secțiunea 5);

6.2. Echipa proiectului trebuie să dețină abilitățile și experiența necesare pentru atingerea obiectivelor;

6.3. Rolul și contribuția echipei sunt descrise concret în aplicație;

6.4. Activitățile de bază ale participantului (definite conform formularului de participare) sunt în concordanță cu proiectul propus (coerența activității);

6.5. Punctele principale de plan de afaceri din aplicație sunt corelate cu obiectivele proiectului.

SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participanților la program vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Participanții au posibilitatea de a-și exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal în scopul de a primi, direct de la Organizator și/sau prin intermediul unor terți parteneri/împuterniciți, informații despre produse, servicii și activități ale Organizatorului și/sau ale partenerilor săi precum și în scopul efectuării de către Organizator, direct sau prin intermediul unor terți parteneri/împuterniciți, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile și activitățile Organizatorului, actuale sau viitoare. Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și scopul colectării și prelucrării sunt cele menționate pe site-ul www.transylvaniaawards.com.

Organizatorul asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de participant și conform prevederilor legale. Accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane care, prin natura activității desfășurate, trebuie să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului Programului. Aceste persoane trebuie sa respecte caracterul confidețial al acestor informații, asumându-și la rândul lor obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informații și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile Regulamentului 679/2016 (GDPR), Asociatia Transylvania Beyond are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizează utilizatorii înregistrați la Concursul de Startup-uri pe pagina https://transylvaniaawards.com/formular-startupuri

Primim și stocăm informații pe care le introduceți pe pagina https://transylvaniaawards.com/formular-startupuri

Informațiile furnizate și stocate sunt cele referitoare la:
numele și prenumele utilizatorului

 • numele startupului
 • domeniul de activitate
 • descrierea startup-ului
 • data și locul înființării 
 • publicul țintă și competitorii
 • modelul de business
 • problema pe care startupul o rezolvă
 • soluția unică pe care o propune startup-ul
 • riscurile startupului
 • modelul de monetizare
 • numărul membrilor din echipă
 • website și adresă de e-mail

Scopul colectării datelor este înscrierea startup-urilor în Programul Startups in Transylvania, pentru a fi contactați cu privire la procedura de înscriere, precum și informarea cu privire la jurizare și la desfășurarea evenimentului Transylvania Awards, în cadrul căruia va avea loc secțiunea Startups in Transylvania.

Prin utilizarea site-ului și acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa de contact a Asociației Transylvania Beyond puteți solicita să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

Tot în baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa de contact a Asociației Transylvania Beyond, vă puteți exercita drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

SECTIUNEA 8. EVALUAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Evaluarea se realizează în perioada 6 august 2018 - 10 august 2018, o eventuală prelungire a perioadei fiind decisă, în funcție de numărul de participanți, de către Organizator și anunțată pe site. 
*Perioada jurizarii se prelungeste pana la data de 22 august 2018

Evaluarea acestora se va face de către o comisie formată din reprezentanți ai Organizatorului, ai Raiffeisen Bank, acceleratoare/incubatoare, experți relevanți din domeniul startup-urilor și potențiali investitori.

Premiile sunt:

În urma jurizării proiectelor de afaceri înscrise pe Site (6 august - 10 august 2018), Organizatorul va acorda:

 • 75 de premii constând într-o invitație pentru Transylvania Awards 2018, Secțiunea Startups in Transylvania

 • și 25 de premii constând în sesiuni de 5 minute de pitching live în cadrul Startups in Transylvania, secțiune a evenimentului Transylvania Awards 2018.

*Perioada jurizarii se prelungeste pana la data de 22 august 2018

În urma jurizării proiectelor de afaceri prezentate în cele 25 de sesiuni de live pitching (în data de 6 septembrie 2018), Organizatorul împreună cu partenerii evenimentului vor acorda Titlurile Best Startups in Transylvania 2018.

Organizatorii nu răspund pentru situația în care câștigătorii renunță la proiect.

Informații suplimentare și clarificări: www.transylvaniaawards.com/contact sau hello@transylvaniabeyond.com